About Object

Object Sp. z o.o.

Siedziba: Rogalinek, ul. Lipowa 19, 62-022 Rogalinek

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 PLN

Telefon: 504237911

E-mail: hi@object.services

KRS 0001066617

NIP 7773414546

REGON 526797942